Dětská skupina Třemošnice-adaptace

Adaptační proces je zábava

Postaráme se o šťastný a co nejméně stresující přechod dítěte z rodiny do prostředí dětské skupiny.

Prostřednictvím adaptačního plánu vám dáváme příležitost zvládnout bez problémů a pokud možno bez stresu přechod dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětské skupiny. Věříme, že spokojené dítě, které do dětské skupiny i z ní domů přichází šťastné, spokojené a těší se na každý další den, bude radostí naší i vaší. Jsme si dobře vědomi toho, že vstup každého dítěte do zařízení patří k významným událostem v životě jeho i celé rodiny a je velkým zásahem do dosavadních zvyklostí. Dítě přestává být středem dění ve své rodině a stává se součástí společenství, kde je spolu s ostatními dětmi vedeno ke zvyklostem, pravidlům a sociálně společenským zvyklostem.

Dětská skupina Třemošnice

Čím si vaše dítě na začátku adaptace prochází?

  • Máma a táta nejsou po určitou část dne k dispozici.

  • Dítě se učí respektovat nová pravidla.

  • Sžívá se s novým kolektivem a prostředím.

  • Učí se důvěře a respektu k jiným dospělým, než jsou jeho rodiče.

  • Čas potřebný na adaptaci závisí především na věku a psychickém vývoji dítěte.

  • Odměnou při úspěšné adaptaci jsou dítěti nové zážitky, zkušenosti, kamarádi i větší samostatnost.

  • Při samotném nástupu doporučujeme dobu strávenou v dětské skupině postupně prodlužovat dle možností rodičů, a hlavně psychických limitů dítěte.

Ranní loučení zbytečně neprodlužujte a nevyvolávejte v dítěti lítost ze vzájemného odloučení. Pláče-li dítě, buďte přívětiví, ale rozhodní: děti spolehlivě vycítí emoce a nejistotu rodičů, a proto jsou pro ně někdy rána náročnější. Prodlužováním loučení prodlužujete i pláč dítěte. Neodcházejte však tajně, bez rozloučení, "nepodplácejte" odměnami typu "když nebudeš plakat, tak...", a slibujte jen to, co budete skutečně plnit (přijdu za chvíli, po obědě…). Pokud jeden rodič nese ranní předávání dítěte těžce, je lepší na pár dní či týdnů posílat druhého z rodičů.

Pečující osoby při předávání dítěte rodičům povypráví, jak dítě pobyt v DS prožilo a je již na rodičích,zda budou chtít položit doplňující otázky o prožití jejich dítěte v DS. Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Dítě za zvládnutý pobyt v DS pochvalte. Pozitivně motivujte. Vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Při vyzvedávání dítěte z DS se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás – to mu rozhodně neprospěje.

První den

Do dětské skupiny prosím přijďte nejpozději v 8:00 hodin. Po příchodu dítě dostane v šatně svou značku a první adaptační den tráví ve skupině čas pouze do 12:00 hodin. Pokud takto dlouhou dobu nezvládne, zůstává jen do 10:00 hodin, a to po domluvě s rodiči i několik dalších dní.

Rituály

Dítě voďte do dětské skupiny pokud možno vždy ve stejný čas a vyzvedávejte ho, je-li to možné, ve stejnou hodinu. Při komunikaci s dítětem používejte konkrétní údaje (po obědě, po svačince), vyvarujte se naopak těch obecných (brzy, za chvíli, po práci).

Empatie

Každý den si vyprávějte o tom, co dítě ve skupině dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že ho do skupiny neodkládáte, že ho máte rádi a že sem nechodí proto, že na něho nemáte čas nebo že s ním čas trávit nechcete. Vysvětlete mu, že každý má své povinnosti – vy práci, dítě školičku.

Mazlíček při adaptaci funguje výborně

Dovolte dítěti, aby si s sebou do dětské skupiny vzalo svou oblíbenou hračku, např. plyšáka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci odbourává nejistotu a zmenšuje případný strach z neznámého prostředí.

Adaptační desatero
pro rodiče

1. Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.
2. Přibalte mazlíčka (např. oblíbenou hračku).
3. Používejte stejné rituály.
4. Rozlučte se krátce.
5. Buďte citliví a trpěliví.
6. Komunikujte s pečujícím personálem.
7. Dítě za zvládnutý pobyt ve skupině pochvalte a pozitivně ho motivujte.
8. Nenechte se obměkčit, buďte důslední.
9. Za problémy s přivykáním dítě nikdy netrestejte.
10. Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská.

FAQ
Nejčastější dotazy

Jak obvykle probíhají první dny a týdny?

První týden bývají děti v DS nadšené. Po pár dnech může, ale nemusí nastat první krize. Dětem dochází, že docházka do DS je napořád, a to v nich vyvolává obranné rekace, jako jsou například ranní pláč, znovu počůrávání či vztekání se cestou do školičky nebo v šatně. Někdy přijdou adaptační obtíže až po pár týdnech bezproblémové docházky a nemusí mít žádnou objektivní příčinu. Nebojte se, prochází si jimi velká část dětí a je to zcela přirozená součást adaptace na DS. Pokud se objeví adaptační problémy, budeme společně s vámi hledat individuální řešení v nejlepším zájmu dítěte. Problémy by měly nejpozději do 3 měsíců odeznít.

Může být první dny rodič v DS s dítětem?

Ano, pokud dítě zvládá první dny obtížněji, je po dohodě možné, aby rodič zůstal ve skupině s ním.

Jaký má na moje dítě vliv pobyt v DS?

Dětská skupina je i navzdory možným počátečním výzvám při adaptaci obrovským přínosem do života dítěte. Dítě se v ní naučí sociálním dovednostem, díky nimž bude schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit i uznávat jinou autoritu, než jsou jeho rodiče. Dětská skupina tak představuje první krok k osamostatnění se vašeho dítěte.

Musí se moje dítě účastnit všech aktivit?

Nově příchozím dětem věnujeme zvýšenou individuální péči. Děti nenutíme do společných aktivit ani do jídla. Ke každému dítěti přistupujeme jako k jednotlivci, snažíme se o citlivé přijetí, klidné vystupování, maximální toleranci a vcítění se do situace dítěte. Dítě je třeba si získat, zaujmout, nadchnout, upoutat a usnadnit mu novou situaci tak, aby pečující osobu (tetu) přijalo jako dalšího člověka, ke kterému postupně získá důvěru.

Jak je to v případě onemocnění?

Od nástupu do skupiny mohou dětem bohužel ztěžovat adaptaci opakující se nemoci, kvůli kterým přijde z rodinného kruhu do dětského kolektivu po delší době. Míra stresu je po nástupu do nového prostředí vysoká stejně jako dospělých například v situaci, kdy nastupují do nového zaměstnání. Dítě je psychicky oslabené a na rozdíl od dospělých ještě nemá dozrálý imunitní systém a je vůči nemocem méně odolné. Počítejte tedy raději s tím, že dítě bude ještě pravděpodobně potřebovat vaši zvýšenou pozornost a promyslete si dopředu, jak budete řešit ošetřování v případě nemoci. Nedoléčené děti přispívají k nekonečnému koloběhu nemocí v dětské skupině, a tím k prodlužování adaptačního procesu. Nedoléčenému dítěti navíc není ve skupině dobře, a to není pro zajištění pozitivní zkušenosti se školičkou určitě nejlepší.

Co dělat, když si nevím rady?

Kdykoliv budete potřebovat, stačí do dětské skupiny zavolat (775 707 244) nebo napsat SMS či e-mail a my se s vámi rádi sejdeme a probereme, co trápí vás nebo vaše dítě. V případě, že bychom se naopak potřebovali poradit my s vámi, určitě se s vámi spojíme. Adaptační proces je náročný nejen pro dítě, ale i pro jeho rodiče, kteří mají často různé obavy. Čím lépe se vám podaří své obavy zpracovat, tím více usnadníte adaptaci vašemu dítěti. Neváhejte proto být s námi v pravidelném kontaktu a doptat se na cokoliv, co vás zajímá.

Máte dotaz?

Máte zájem podívat se do naší dětské skupiny v Třemošnici, zjistit informace, které jste na webu nenašli, nebo se k nám rovnou přihlásit?
Neváhejte nám napsat, obratem se vám ozveme.