Dětská skupina okres Chrudim

Vaše děti jsou našimi parťáky

Motto naší dětské skupiny je:
„Život je cesta, která vede domů.“ Seneca

Náš spolek SPORT KIDS z. s. byl založen v roce 2007 a je dobrovolnou nevládní, nepolitickou organizací sdružující fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Spolek byl založen za účelem naplňování společného zájmu, podpory a rozvíjení smysluplného trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky. Hlavním cílem Spolku je poskytovat prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu, podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky. Dalším cílem Spolku je slaďování rodinného a pracovního života, podporování a vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnání v oblasti zakládání a provozování dětských skupin, firemních školek na územní České republiky.

Dětská skupina okres Chrudim, školka, jesle, hlídání dětí

Etický kodex zaměstnanců dětské skupiny

Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní dětskou skupinu, poskytující kvalitní péči a napomáhající rozvoji dětí v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého dítěte. Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit dětské skupině prosperitu a dětem co nejkvalitnější péči. Stáhnout etický kodex dětské skupiny SPORT KIDS.

Tety, které se starají o vaše děti

Barbora Klimešová
Je ředitelkou DS SPORT KIDS, zajišťuje provozní chod a podílí se na komunikaci mezi rodiči a celého dění kolem DS . Má zkušenosti z firem jak v České republice, tak v zahraničí, kde se věnovala především oblasti managementu a provozu. V roce 2015 složila akreditovanou zkoušku pracovníka v sociálních službách, absolvovala akreditovaný kurz asistent pedagoga, a tak je dle zákona 247/2014 Sb. Služba péče o dítě v dětských skupinách oprávněna vykonávat péči o děti v DS. Dále absolvovala kurz první pomoci pro děti do 6 let. Po dobu 5 let organizovala a připravovala příměstské tábory pro děti. Nyní vede dramatickou skupinu DRAM&ŤÁK pro děti od 7 do 12 let.

Klára Reková
Je pečující osobou v DS SPORT KIDS je od roku 2018. Vystudovala SŠ a úspěšně absolvovala a složila akreditovanou zkoušku NSK jako chůva pro děti do zahájení školní docházky a profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině. Dále absolvovala kurz první pomoci pro děti do 6 let. Vedla mateřské centrum Třemánek. Nyní vede dramatickou skupinu DRAM&ŤÁK pro děti od 7 do 12 let.

Blanka Chroumalová
Se stala pečující osobou v DS SPORT KIDS od jejího vzniku v roce 2016. Vystudovala SŠ a úspěšně absolvovala a složila akreditovanou zkoušku NSK jako chůva pro děti do zahájení školní docházky a profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině. Dále absolvovala Kurz první pomoci pro děti do 6 let. 

Sára Handlířová
Je pečující osobou v DS SPORT KIDS. Vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi a nyní je studentkou pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Absolvovala kurz první pomoci pro děti do 6 let. Má za sebou praxi ve školských zařízeních. Pro spolek SPORT KIDS dlouhodobě vykonávala činnost instruktora na příměstských táborech pro děti.

Bavíme se s vašimi dětmi

Máte dotaz?

Máte zájem podívat se do naší dětské skupiny v Třemošnici, zjistit informace, které jste na webu nenašli, nebo se k nám rovnou přihlásit?
Neváhejte nám napsat, obratem se vám ozveme.