Dětská skupina okres Chrudim

Zábava od rána do večera

Dny plné her, vzdělávacích aktivit, procházek v přírodě a dobrého jídla

Režim v dětské skupině SPORT KIDS je flexibilní: je-li dítě unavené, může odpočívat a nemusí se účastnit kolektivní činnosti, jak je to nastaveno v mnoha školkách státního sektoru. Péče o děti se proto podobá péči v rodinném prostředí, děti jsou vychovávány a vzdělávány v malých skupinkách.

Zaběhnutý denní režim přináší dětem pocit bezpečí, stability, jistoty a klidu, proto se jej snažíme dodržovat. Během dne střídáme činnosti, při kterých děti svobodně projevují svou individualitu a osobnost a získávají první sociální zkušenosti v rámci zařízení a kolektivu. U starších dětí podněcujeme pocit sounáležitosti, potřebu pomoci menším a slabším a snahu umět si poradit a postarat se o kamarády.

Výchovné a vzdělávací činnosti se snažíme uzpůsobit tak, abychom zapojili jak menší, tak i větší děti. S dětmi se věnujeme pohybu, hudbě, výtvarné činnosti, motorickým dovednostem a hrám odpovídajícím jejich věku. Učíme děti správnému stolováním, základním hygienickým návykům, samostatnému oblékání a další socializaci ve skupině.

Dětská skupina okres Chrudim, školka, jesle, hlídání dětí

Denní harmonogram

06:30

08:00

příchod dětí, volná hra, činnosti dle vlastního výběru, individuální přístup

08:00

08:30

úklid hraček, pohybové hrátky

08:30

09:00

hygiena, svačina

09:00

09:15

didakticky zacílené činnosti - denní hrátky

09:15

11:15

pobyt venku - podle počasí a okolností na zahradě, na hřišti a na procházce

11:15

12:00

hygiena, oběd

12:00

14:00

odpočinek s pohádkou (četba nebo poslech)

14:00

14:30

hygiena, svačina

14:30

16:00

odpolední zájmové činnosti, rozloučení s kamarády, odchod domů

Dětem u nás chutná

Naše zařízení nedisponuje vlastní kuchyní, obědy pro děti zajišťuje školní jídelna. Jak transport, tak další manipulace s potravinami podléhají vysokým hygienickým standardům. Nabídka je pestrá, porce jsou nutričně vyvážené a dětem moc chutná.

Děti se stravují 3krát denně (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) a nad rámec toho jim nabízíme také čerstvé ovoce a zeleninu. Důraz klademe i na dodržování pitného režimu (voda a bylinkový čaj).

Odhlašovat obědy lze v době nemoci nejpozději do 7:00 hod., ostatní změny prosím hlaste nejpozději den předem do 13.00 hod., a to telefonicky nebo prostřednictvím SMS (775 707 244), případně e-mailem (info@sportkids-cz.cz).

Bavíme se s vašimi dětmi

Máte dotaz?

Máte zájem podívat se do naší dětské skupiny v Třemošnici, zjistit informace, které jste na webu nenašli, nebo se k nám rovnou přihlásit?
Neváhejte nám napsat, obratem se vám ozveme.